Priimta pirmoji Europos lygmens strategija dėl plastikų

0

Briuselis, sausio 16 d. (ELTA).


Antradienį priimta pirmoji Europos lygmens strategija dėl plastikų, kuria siekiama saugoti aplinką ir tuo pat metu dėti pamatus naujai plastikų ekonomikai, kurioje projektavimas ir gamyba visiškai atitiks pakartotinio naudojimo, taisymo ir perdirbimo poreikius ir bus kuriamos tvaresnės medžiagos. Pagal naujus planus visos ES rinkoje esančios plastikinės pakuotės iki 2030-ųjų taps perdirbamos. Europos Sąjunga sieks užtikrinti, kad perdirbimas būtų pelningas įmonėms. Siekiant pagerinti rinkoje naudojamų plastikų perdirbimo galimybes ir padidinti perdirbto plastiko paklausą bus kuriamos naujos pakuočių taisyklės. Kadangi bus surenkama daugiau plastiko, reikės tobulesnių ir didesnių perdirbimo įrenginių, taip pat geresnės standartizuotos atliekų rūšiuojamojo rinkimo ir rūšiavimo sistemos visai ES. Tai padės sutaupyti maždaug po šimtą eurų nuo surinktos tonos ir sukurs didesnę pridėtinę vertę konkurencingesnei, atspariai plastikų pramonei. Bus siekiama pažaboti plastiko atliekų susidarymą. Europos teisės aktai jau padėjo smarkiai sumažinti plastikinių maišelių naudojimą kai kuriose valstybėse narėse. Dabar planuojama telkti dėmesį į kitus vienkartinius plastikus ir žvejybos įrankius: šiuo tikslu bus remiamos nacionalinės sąmoningumo ugdymo kampanijos ir remiantis konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais rezultatais bei turima informacija bus sprendžiama, kokios aprėpties turėtų būti naujos 2018 m. pasiūlyti numatytos ES lygmens taisyklės. Komisija taip pat imsis priemonių, kuriomis bus ribojamas mikroplastikų naudojimas produktuose ir reikalaujama naudoti biologiškai skaidžių ir kompostuojamų plastikų etiketes. Būtina stabdyti jūros šiukšlinimą. Naujomis uosto priėmimo įrenginių taisyklėmis bus sprendžiama jūros šiukšlinimo problema – bus užtikrinama, kad laivuose susidarančios ar jūroje surinktos atliekos būtų ne paliekamos, o grąžinamos į sausumą ir atitinkamai tvarkomos. Taip pat bus taikomos administracinės naštos mažinimo uostams, laivams ir kompetentingoms institucijoms priemonės. Bus siekiama skatinti investicijas ir inovacijas. Komisija parengs nacionalinėms institucijoms ir Europos įmonėms skirtas gaires dėl plastiko atliekų susidarymo vietoj mažinimo. Bus didinama parama inovacijoms – dar 100 mln. EUR bus skirta pažangesnėms ir labiau perdirbamoms plastikinėms medžiagoms kurti, perdirbimo procesų efektyvumui didinti, pavojingoms cheminėms medžiagoms ir teršalams aptikti ir šalinti iš perdirbtų plastikų; Pasak Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje, ruošdama savo pačios namų darbus Europos Sąjunga ketina dirbti ir su viso pasaulio partneriais ieškodama pasaulinio masto sprendimų ir kurdama tarptautinius standartus. Toliau bus skiriama parama kitoms šalims, kaip kad buvo skirta Gango upei valyti Indijoje. Kasmet europiečiai išmeta 25 mln. tonų plastiko atliekų ir tik mažiau nei 30 proc. jų surenkama perdirbti. Visame pasaulyje plastikas sudaro 85 proc. paplūdimių šiukšlių. Plastikas atsiduria net piliečių plaučiuose ir lėkštėse – ore, vandenyje ir maiste esančių mikroplastikų poveikis sveikatai dar nežinomas.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

12 − 10 =