Piketas prie Kaišiadorių savivaldybės

1

Aivaras Jonyka


2018 m. spalio 19 d. 15 val. 30 min Lietuvos žaliųjų partija, kartu su Kaišiadorių krašto aktyviais bendruomenės nariais, informuoja, kad vykdys piketą .

Siekiame sustabdyti masiškai kertamus medžius Kaišiadorių mieste ir Kaišiadorių rajone, atkreipti visuomenės ir Kaišiadorių savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų dėmesį į neeilinę situaciją kurioje atsidūrė gyvoji gamta (medžiai), svarbi Kaišiadorių gyventojams ir gamtos mylėtojams.

Mes nenorime, kad būtų išpjauti šalia Kaišiadorių socialinių paslaugų centro nakvynės namų (Geležinkeliečių takas 9, Kaišiadorių m., Kaišiadorių miesto sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56120) vieni seniausių Kaišiadorių miesto medžiai – ąžuolai, augantys čia beveik šimtmetį, kurie buvo pasodinti Lietuvos valstybės atkūrimo dešimtmečio paminėjimo proga 1928 metais. Nenorime, kad Kaišiadoryse esančioje Gedimino gatvėje ir kituose rajono vietose būtų masiškai pjaunami medžiai.

Lietuvos žaliųjų partijos Kaišiadorių rajono skyrius, kartu su aktyvia Kaišiadorių krašto bendruomene, rūpindamasis Kaišiadorių rajono aplinka, nori išsaugoti kuo daugiau žaliųjų plotų Kaišiadorių rajone. Juk gamta tai mūsų namai ir gyvenimo kokybės rodiklis. Norime, kad medžių kirtimas taptų išimtiniu įvykiu, bet ne įprastu reiškiniu. Manome, kad Kaišiadorių rajono savivaldybė turėtų išsamiau svarstyti ir įvertinti situaciją bei galimas alternatyvas prieš nusprendžiant kirsti senuosius medžius. Medžių laja ne tik valo orą, praturtina jį deguonimi, tačiau kartu suteikia komfortą. Šaltuoju metų laiku, kai trūksta šviesos, medžiai yra be lapų, o šiltuoju – jie sudaro pavėsį. Svarbu ne tik pats medis, kaip vienetas, nemažiau svarbi yra jų laja, jos dydis. Vietoj nupjautų brandžių medžių pasodinti jauni medeliai savo laja tik po ilgų dešimtmečių atstos nukirstuosius. Senieji medžiai yra auginti ne vienos Kaišiadorių rajono gyventojų kartos, todėl dažniausiai svarbus ir moralinis įsipareigojimas juos puoselėti ir išsaugoti ateities kartoms. Medžiai yra ne tik savivaldybių, bet ir jų gyventojų turtas. Turi būti laikoma, kad nepakankama priežastis pjauti senuosius medžius, kai jie yra „negražūs“ ar „persenę“, „ardo šaligatvį“. Turėtų būti kertami tik tie senieji medžiai, kurie dėl savo būklės yra pavojingi aplinkai, bet dažniausiai pakanka medį tik genėti ar gydyti, nebūtina juos kirsti.

Genėjimui būtina pasitelkti profesionalius arboristus. Pažymėtina, kad miesto, miestelio ar gyvenvietės medžių būklės įvertinimui neteisinga taikyti miško medžiams taikomus kriterijus. Kaišiadorių rajone galėtų būti parengta ir diegiama miestų, miestelių ir gyvenviečių medžių išsaugojimo, puoselėjimo ir priežiūros, jų būklės ir augimo sąlygų gerinimo programa. Atsodinant ar sodinant naujus medelius, turėtų būti vengiama sodinti egzotinių rūšių ar formų medžių, prioritetas turėtų būti teikiamas Lietuvos medelynuose užaugintiems sodinukams. Laiko patikrintos rūšys neturėtų būti nuolat keičiamos nepatikrintomis.

Siekiame, kad nusprendus kirsti medžius, miestų, miestelių ir gyvenviečių gyventojams būtų viešai ir aiškiai pateikiama informacija apie konkrečius ketinamus kirsti medžius, nurodant priežastis, išvadas dėl jų būklės bei numatomo atsodinimo bei kas, kokiais pagrindais atliko ekspertizę ir pateikė išvadas. Viešinimui galėtų būti panaudotas Kaišiadorių rajono savivaldybės tinklapis, jame sukuriant atskirą medžiams skyrių. Galėtų būti pateikiama informacija, kiek iškirsti medžiai būtų pagaminę deguonies, sumažinę taršą.

Prašome viešinti ekspertus, pagrįsti, kad jie yra nepriklausomi, kad jie nėra susiję su paslaugas teikiančiomis įmonėmis, kad negauna iš to naudos. Kadangi atsiranda nesutarimų, gali formuotis konfliktinės situacijos, todėl viešumas yra būtinas. Privalomieji visuomenės informavimo žingsniai turi prasidėti ne nusprendus kirsti, o dar planavimo stadijoje. Tai leis rajono gyventojams savalaikiai pareikšti savo nuomonę.

1 KOMENTARAS

  1. Kauno aplinkos apsaugos agentūros Kaišiadorių skyrius atliko patikrinimą ir nustatė, kad leidimas pjauti ąžuolus išduotas neteisėtai. Kaišiadorių savivaldybės administracija spardosi, nesutinka.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašom įrašyti komentarą!
Prašom įrašyti savo vardą

keturiolika + 13 =